Elekmerk Oy

Tuotantoprosessien seuranta ja tehokkuuden optimointi ovat teollisuudessa olennaisen tärkeitä tekijöitä kilpailukyvyn ylläpitämisessä. HitScan-järjestelmä mahdollistaa langattoman seurannan eri koneiden ja laitteiden toiminnasta, mikä on erityisen hyödyllistä monimutkaisissa tuotantoympäristöissä, joissa erilaisten työvaiheiden seuranta on olennaista. 

– HitScanin käyttöönotto on osoittautunut äärimmäisen nopeaksi, helpoksi ja kustannustehokkaaksi ratkaisuksi. Olemme hyödyntäneet HitScan-järjestelmää eri päätyövaiheiden – kuten leikkauksen, särmäyksen ja hitsauksen – seurannassa. Päätarkoituksemme on tunnistaa ja seurata syitä, jotka estävät koneiden tai laitteiden toiminnan, ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin näiden häiriöiden vähentämiseksi ja poistamiseksi, kertoo yksikönpäällikkö Jukka Kotamäki.

-Keskeinen osa HitScan-järjestelmän käyttöä on työvaihepalaverit, joissa käydään läpi tuotantoprosessien ongelmakohdat yhdessä työntekijöiden kanssa. Tällainen avoin vuoropuhelu mahdollistaa tehokkaan tiedon jakamisen ja ongelmien ratkaisemisen yhteistyössä.

Tiedolla johtaminen on keskeinen osa HitScan-järjestelmän hyödyntämistä. Sen avulla voidaan helposti tarkastella tuotantoprosessien faktatietoja ja tehdä päätöksiä perustuen konkreettisiin havaintoihin.

-Jatkokehitystyötä suunnitellaan HitScan-järjestelmän integroimiseksi yrityksen ERP-järjestelmään. Tavoitteena on hyödyntää tuotantodataa entistä syvällisemmin johtamisessa ja päätöksenteossa. Lisäksi panostetaan tiedon jakamiseen eri organisaatiotasoille, jotta tuotantotieto voidaan esittää selkeästi ja ymmärrettävässä muodossa.

-HitScan-järjestelmä on osoittautunut erinomaiseksi työkaluksi tuotantoseurannassa ja sen avulla voidaan merkittävästi parantaa tuotannon tehokkuutta ja laatua. Jatkuvan kehitystyön avulla voimme varmistaa, että hyödyntämämme teknologiat vastaavat entistä paremmin muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja tarpeisiin.

Puhtaasti kotimaista sopimusvalmistusta Keski-Suomesta

Elekmerk Oy sijaitsee kauniissa Keski-Suomen kaupungissa, Keuruulla. Tarjoamme kattavasti palveluja ohutlevymekaniikkaan, koneistukseen, pintakäsittelyyn ja kokoonpanoon. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 5,6 M€ ja ohutlevymekaniikan ammattilaisia meiltä löytyi noin viitisenkymmentä. Kaikkea toimintaamme ohjaavat sertifioidut, ISO:9001- ja ISO:14001 -standardien mukaiset laatu- ja ympäristöjärjestelmät.

Elekmerk on perustettu vuonna 1993. Vuonna 2001 yrityskaupan myötä Elekmerk tuli osaksi suomalaista perheyhtiötä. Elekmerkin omistaa kokonaisuudessaan Teiskonen Oy, joka on 100% perheomisteinen hallinnointiyhtiö. Yhtiön kotipaikka on Keuruu.

Teiskonen Oy:n omistuksessa toimii neljä teknologiateollisuusyritystä: ohutlevyteollisuuden sopimusvalmistaja Elekmerk Oy, metalliteollisuuden järjestelmä- ja komponenttitoimittaja HT Laser Oy, HT Laser Oy:n Puolan maayhtiö, sekä veneiden propulsiolaitteita ja niiden ohjausjärjestelmiä kehittävä ja valmistava Alamarin-Jet Oy.

Scroll to Top