Tuotantokoneiden käyttöasteseuranta HitScan

Tehotecin HitScan on kehittynyt teollisuuden koneiden käyttöaikaseurantapalvelu, jossa yhdistyvät MaaS (Monitoring as a Service) ja Aaas (Analytics as a Service) ominaisuudet.  HitScan on kokonaispalvelu, joka tarjoaa teollisuudelle mahdollisuuden hankkia palveluna tietoa tuotantokoneiston toiminnasta ja läpivirtauksen pullonkauloista. HitScan palvelun filosofia perustuu Lean ajatteluun.

HitScan koneiden käyttöaikaseurantapalvelu ratkaisee yhdellä kertaa valmistavan teollisuuden kolme keskeistä haastetta; tuotannon läpinäkyvyyden, toiminnan automaatioasteen kasvattamisen sekä käyttöpääomainvestointien ja resurssien tarkemman kohdentamisen. Tuotantokoneiston toiminnan ymmärtäminen faktapohjaisen tiedon avulla mahdollistaa yritysjohdolta tarkemmat päätökset niin käyttöpääomainvestointien, kuin henkilöresurssien kohdistamisen osalta. Valmistavassa teollisuudessa resurssien optimoinnilla kyetään keskimäärin 5-10% tehokkuuden nostoon kiinteiden kulujen kasvamatta, tämä tehostuminen tuo pääsääntöisesti 20-50% liiketuloksen nousun.

HitScan palvelun vahvuuksia ovat asiakasympäristön mittalaiteratkaisu, joka ei vaadi galvaanista kytkentää tai ulkoista virtalähdettä. Mittalaitteet muodostavat keskenään niin kutsutun Mesh-tiedonsiirtoverkon, joka tarjoaa luotettavan tiedonsiirron myös haastavissa teollisuusympäristöissä. Palvelun Azure AWS pilveen perustuva arkkitehtuuri sekä tehokkaat prosessit tarjoavat korkean käytettävyyden, skaalautuvuuden sekä mahdollistavat erittäin nopean käyttöönoton. 100% palvelukonseptointi tarjoaa asiakasyritykselle luotettavan kustannustason koko sopimuskaudeksi. Palvelun käytölle ei ole maantieteellisiä rajoitteita ja sitä voidaan hyödyntää myös liikkuvissa kohteissa.

Scroll to Top