Tiedosta tehokkuus ja kehity

Tehotec Oy keskittyy tuottamaan palveluita, jotka tukevat yritysten tuotantotoiminnan tehostumista sekä tarjoaa väylän vastuulliseen resurssi- ja energiatehokkaaseen toimintaan. Tehotecin päätuote, Hitscan, hyödyntää tehokkaasti uusimpia digitalisaation menetelmiä ja tarjoaa asiakasyrityksilleen nykyaikaisen palvelukokonaisuuden koneiden ja laitteiden käyttöaikaseurantaan. Tehotec pyrkii rakentamaan yhdessä asiakkaittensa kanssa ratkaisuja, joissa tiedon tehokas hyödyntäminen ja liiketoiminnan digitalisointi ovat pääosassa.

Koneseurannan ansiosta Tehotecin asiakkaat ovat kyenneet tehostamaan käyttöastettaan 10-30 % pelkällä seurannan käyttöönotolla. Voimakkaasta kysynnästä johtuen toimintaa on laajennettu. Tehotec Oy haluaakin tarjota asiakkailleen yhä laajemman kattauksen palveluita tiedolla johtamiseen. HitScankäyttöaikaseurantapalvelun ja TehoInfo-infonäyttöpalvelun rinnalle on lisätty TehoConsultingdigipolkupalvelu sekä TehoBI-palvelu tiedon raportointiin.

Data osana toiminnan kehittämistä

Nykyään yritysten tietojärjestelmät tuottavat valtavia määriä dataa. Datan tuottamisen määrä on koko ajan myös kasvussa. Teollisuus 4.0:n yksi osa-alueista on tiedon hallintaan liittyvät järjestelmät, tietovarastot sekä Big data ja sen analysointi. Kertyneellä datalla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, jos se ei ole ymmärrettävässä muodossa. Data on vain dataa, mutta merkitykselliset asiat poimien siitä muodostuu tietoa. Datan läpikäynti ja tärkeän tiedon poiminta ei yksinään riitä. Sen rinnalle tarvitaan joku, joka lukee ja tulkitsee syntyneitä raportteja oikein ja tekee niiden pohjalta johtopäätöksiä.

Digipolku auttaa ymmärtämään

Tehotecin digipolku on hyvä tapa selvittää, miten yrityksen digitaalisuudessa kannattaa edetä ja mitkä arvot ovat yritykselle tärkeitä. Esiselvitys aloitetaan tarvekartoituksella, jossa keskustellaan yrityksen nykytilasta ja tarpeista johtaa asioita dataan perustuen. Tarvekartoituksen jälkeen pidetään kehityspäivä, jossa suunnittellaan raportointimallia yhdessä asiakkaan kanssa eri tietolähteitä hyödyntäen. Tämän jälkeen tehdään ratkaisuehdotus ja tarjotaan varsinainen TehoBI-raportoinnin toteutustapa.

Raportoi ja analysoi TehoBI:n avulla

Reaaliaikainen datan kerääminen ja sen visuaalinen näyttäminen herättää organisaatiossa paljon kysymyksiä: Mistä koneiden tai tuotantolinjojen nykyinen käyttöaste johtuu ja miten siihen voidaan vaikuttaa? Miten kokonaisuus saadaan toimimaan tehokkaammin ja miten saadaan kaikki teho käytössä olevista resursseista? Power BI:n suunnitelmallinen käyttöönotto yrityksissä auttaa lisäämään ymmärrystä kehittää oikeita asioita oikein. Power BI:n data yhdistettynä yrityksen ERP-tietoon on nykypäivää tiedolla johtamisessa ja kehittämisessä. Power BI:n työkaluvalikoimista löytyvät tarkat analysointityökalut, joilla pystytään helpottamaan ja nopeuttamaan erityisesti esimiesten ja johdon päätöksentekoa.

Kehity tiedolla johtamisen avulla

Lisää Tehotecistä ja sen palveluista löytyy osoitteesta: www.tehotec.fi

Lisätiedot

Tehotec Oy
Teollisuustie 5
62100 Lapua
www.tehotec.fi

Myynti
Mika Latvala
+358 50 463 3341
mika.latvala@www.tehotec.fi
Juha Lemponen
+ 358 50 446 0030
juha.lemponen@www.tehotec.fi

Scroll to Top