Tiedolla johtamisen vallankumous

Teollisuus 4.0 – ”Teollisuuden neljäs vallankumous” tarkoittaa 2000-luvulla käynnistynyttä aikakautta, jossa perinteisen teollisuustoiminnan voimakas digitalisoituminen nostaa tuotannon- ja koko toimitusketjun ohjauksen teknologiset mahdollisuudet ennennäkemättömälle tasolle. Teollisuus 4.0:lle tunnusomaisia konsepteja ovat kyberfyysiset järjestelmät ja esineiden internet (IoT) sekä koneoppimisen ja reaaliaikaisen datan hyödyntäminen. Nämä tekijät yhdistävät fyysisen tuotannon ja sen digitaalisen ohjauksen saumattomasti mahdollistaen ”älytehtaan” luomisen, jossa toiminnan operatiivinen johto voi olla täysin automatisoitua. Teollisuus 4.0 mukanaan tuoma digitalisaatio tarjoaa täten yritysjohdolle laajan valikoiman uusia työkaluja liiketoimintojensa parempaan ymmärtämiseen ja hallintaan. 

Vaikka älytehdaskonsepti olisi konkretian tasolla omalle organisaatiollesi toistaiseksi utopiaa, voi sen toimintaperiaatteita soveltaa liiketoimintaan yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Yritysten toiminnanohjaus-, asiakashallinta- ja muut tietojärjestelmät tuottavat valtavan määrän dataa päivittäin, jonka tehokas hyödyntäminen on keskeinen voimavara kilpailukyvyn kannalta. Datan todellinen lisäarvo tulee esille vain, jos se on jalostettu helposti ymmärrettäväksi informaatioksi, jota analysoimalla yritysjohto saavuttaa tarvittavan ymmärryksen päätöksenteon tueksi. Jotta organisaatio pystyy ottamaan käyttöön dataohjautuvuuden tarjoaman potentiaalin kokonaisuudessaan, tulee myös organisaatiokulttuurin olla tiedolla johtamiselle avointa aina arvoista, uskomuksista, toimintatavoista ja normeista lähtien.

Teollisuuden jatkuva digitalisoituminen tarkoittaa väistämättä myös tiedolla johtamisen merkityksen korostumista.  Yrityksille on tarjolla yhä enemmän tuotantokoneita ja tietojärjestelmiä yhdistäviä digitaalisia analytiikkaratkaisuja, joiden tuottaman reaaliaikaisen tiedon perusteella tehdään parhaita mahdollisia liiketoimintapäätöksiä, ja minimoidaan näin työn hukkaa LEAN-ajattelun mukaisesti kaikissa seitsemässä olomuodossaan. Organisaation tahtotila kehittää toimintaansa ja ottaa tarvittavat askeleet kohti dataohjautuvaa toimintakulttuuria määrittelee lopulta sen, pystyykö yritys välttämään toiminnassaan hukan kahdeksannen lajin – tietojärjestelmiensä datan hyödyntämättä jättämisen aiheuttaman kehityspotentiaalin menetyksen.

Yhteistyöterveisin,

Jussi Kotilahti, BI-analyytikko

jussi.kotilahti@www.tehotec.fi

040 7709876

Scroll to Top