Tehotec mullistaa teollisuuden käyttöaikaseurannan

Tehotec mullistaa teollisuuden käyttöaikaseurannan: Uusi moduulipohjainen pilvipalvelu tarjoaa täysin tuotteistetun ratkaisun koneiden käyttöasteen seurantaan ja huoltoo

Tehotec Oy tarjoaa uusia palveluita tuotantotoiminnan tehostamiseen ja resurssi- ja energiatehokkaaseen toimintaan.
Pohjalainen yritys Tehotec Oy on keskittynyt tuottamaan palveluita, jotka auttavat yrityksiä tehostamaan tuotantotoimintaansa ja edistämään vastuullista resurssi- ja energiatehokasta toimintaa. Yhtiö pyrkii rakentamaan asiakkaidensa kanssa ratkaisuja, joissa tiedon tehokas hyödyntäminen ja liiketoiminnan digitalisointi ovat keskiössä.

Dataa vai tietoa

Yritykset tuottavat valtavan määrän dataa, mutta sen merkitys on vain silloin relevantti, kun se on ymmärrettävässä muodossa ja oikein tulkittu. Datan analysoinnissa on neljä tasoa: kuvaileva, diagnosoiva, ennakoiva ja ohjaileva. Näiden tasojen lisäksi analyysijärjestelmien tulee olla oppivia ja kykeneviä antamaan käyttäjälle toimenpideohjeita.

Datan yhdistäminen eri lähteistä on yleistä, esimerkiksi koneen käyttöaste, mittaustiedot, keskeytysten syyt ja ERP-järjestelmän tiedot voivat yhdessä antaa kattavamman kuvan tuotannosta ja sen pullonkauloista.

Koneiden käyttöaikaseuranta Lean-ajattelun periaatteilla, tehostaa tuotantoprosessia ja optimoi kunnossapitoa

Koneiden ja laitteiden käyttöaikaseuranta on tärkeä prosessi, jolla seurataan ja dokumentoidaan koneiden ja laitteiden käyttöaikaa ja suorituskykyä. Seuranta auttaa yrityksiä ymmärtämään, miten koneita ja laitteita käytetään, ja tarjoaa tietoa niiden suorituskyvystä ja kunnossapidon tarpeista.

Tehotec Oy toi markkinoille uudenlaisen konseptin koneiden käyttöaikaseurantaan ja tiedon visualisointiin, HitScanin, syksyllä 2017. Palvelun perusfilosofia perustuu Lean-ajatteluun, jolla pyritään minimoimaan tuottavuuden esteitä ja lyhentämään tuotantoprosessin läpimenoaikaa. Tarkan ja jatkuvan ymmärryksen avulla tuotantoprosessin tehokkuudesta ja pullonkauloista, yhtiön asiakkaat pystyvät kohdentamaan korjaavat toimenpiteet entistä tarkemmin ja seuraamaan niiden vaikutuksia.

Hitscan on Tehotecin päätuote, joka hyödyntää uusimpia digitalisaation menetelmiä ja tarjoaa asiakasyrityksilleen modernin palvelukokonaisuuden koneiden ja laitteiden käyttöaikaseurantaan. Koneseurannan ansiosta yhtiön asiakkaat ovat pystyneet tehostamaan käyttöastettaan merkittävästi, jopa 10–30 % pelkällä seurannan käyttöönotolla.

Tehotec Oy on nyt laajentanut palveluvalikoimaansa tarjotakseen asiakkailleen entistä laajemman kattauksen palveluita tiedolla johtamiseen. Pääpalvelun HitScan käyttöaikaseurantapalvelun rinnalle on tuotteistettu uusia palveluita kuten TehoBI-palvelu tiedon raportointiin, TehoInfo-infonäyttöpalvelu sekä TehoConsulting-digipolkupalvelu.

Lisätietoja:
Mika Latvala
Tekninen myynti
+358 50 463 3341
mika.latvala@www.tehotec.fi

Juha Lemponen
CEO, Myynti
+358 50 446 0030
juha.lemponen@www.tehotec.fi

Tehotec Oy
Teollisuustie 5
62100 Lapua
www.tehotec.fi

Scroll to Top