Blogi

TehoBI – Työkalusi dataohjattuun liiketoiminnan kehitykseen

Tehotec Oy:n lanseeraama TehoBI-palvelu on helposti käyttöönotettava ja kustannustehokas analytiikkaratkaisu, joka skaalautuu kaikenkokoisten yritysten tarpeiden mukaan. TehoBI:n avulla organisaation on hyvä lähteä rakentamaan Tiedolla johtamisen toimintakulttuuria ja dataohjautuvaa liiketoiminnan optimointia ja kehitystä. TehoBI kokoaa kaikki päätöksentekoon tarvittavat tunnusluvut yrityksen eri tietojärjestelmistä samalle Power BI-alustalle, jossa tietojen yhdistely, tallentaminen, analysointi ja jakaminen eri organisaatiotasoille on nopeaa ja vaivatonta. TehoBI palvelun raportit ovat visuaalisia ja interaktiivisia mahdollistaen tarkoituksenmukaisten suorituskykymittareiden dynaamisen esilletuonnin.

TehoBI:n ehdoton vahvuus on eri tietojärjestelmien tuottaman datan integrointi samalle alustalle, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden ”rikastaa” tietyn järjestelmän informaatiota toisella ja rinnakkaisanalysoida keskeisiä tunnuslukuja samalla raportilla. Tämä voi johtaa aivan uudenlaisiin oivalluksiin liiketoiminnan eri osa-alueiden relaatioista, pullonkauloista ja tuotannon tehostamisen keinovalikoimasta. Esimerkiksi Tehotecin Hitscan koneseurantadatan rikastaminen yrityksen ERP-järjestelmän tuotannon tehokkuus- ja laatuluvuilla mahdollistaa tuotantokoneiden kokonaistehokkuutta kuvaavan OEE-lukeman (Overall Equipment Effectiveness) laskennan, joka on faktatietoon perustuva indeksiarvo tuotantolinjojen tehokkuudesta. TehoBI sisältää valmiin rajapinnan Hitscan-koneseurantadataan ja palveluun kuuluu integraatioiden luominen muihin tarvittaviin tietojärjestelmiin.

Toiminnan läpinäkyvyyden vaikutukset    

Tiedolla johtamisen haasteena yrityksissä on usein systemaattisuuden puute kerättävän datan hyödyntämisessä. Toiminnan suorituskykyä kuvaavia mittareita viedään niin hankalalle tasolle, että niiden tulkinta jää lopulta hämärän peittoon. Yrityksen liiketoimintadatan jalostaminen koko organisaatiolle jaettavaksi selkeäksi informaatioksi ja mittareiksi tekee toiminnasta läpinäkyvää, päätöksenteosta objektiivista sekä lisää konsensusta kehitystarpeille.

Analytiikan tuonti osaksi koko henkilöstön päivittäisiä työnkulkuja edesauttaa asenteiden ja arvojen muuttumisen kohti dataohjattua toimintakulttuuria. Henkilöstön nähdessä konkreettisesti työnsä tehokkuuden ja kehityksen on luonnollista, että omaan tekemiseen kiinnitetään huomiota ja toimintatapoja kehitetään tehokkaampaan suuntaan. Tavoiteltava tilanne voisi olla sellainen, jossa jokainen työntekijä voi datan perusteella ohjata työtään, ennakoida tulevaa ja reagoida vastaan tuleviin tilanteisiin. Kun tietoon perustuva päätöksenteko on jalkautettu kaikille organisaatiotasoille, on datalla maksimaalinen potentiaali tuottaa lisäarvoa yrityksellesi.

Tehotec haluaa tehdä asiakkaidensa liiketoiminnan dataohjauksesta mahdollisimman vaivatonta ja kustannustehokasta. Ota yhteyttä niin keskustellaan, mikä olisi paras ratkaisu yrityksenne liiketoiminta-analytiikan kehittämiseksi!

Yhteistyöterveisin, 

Jussi Kotilahti, BI-analyytikko

jussi.kotilahti@tehotec.fi

040 7709876

Kiinnostuitko?

Oletko kiinnostunut tehostamaan omia tuotantoprosesseja tai
haluatko maksuttoman esittelyn Hitscan-palvelusta?

Scroll to Top