TehoBI – Työkalusi dataohjattuun liiketoiminnan kehitykseen

Tieto lisää kilpailukykyä   

Tiedolla johtamisesta on tullut ”uusi normaali” nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä. Yritykset kaikkialla maailmassa pyrkivät kehittämään liiketoimintaansa, tehostamaan operatiivista tehokkuuttaan ja parantamaan päätöksentekoa datan avulla. Tavoitteena on rakentaa tiedolla johtamisen toimintakulttuuri, jossa päätöksenteko perustuu objektiiviseen ja luotettavaan dataan, joka on koko organisaation hyödynnettävissä.

Tiedolla johtamisen haasteena yrityksissä on usein systemaattisuuden puute kerättävän datan hyödyntämisessä. Tiedon siiloutuminen, puutteelliset analytiikkatyökalut ja osaamisen puute datan hyödyntämisessä estävät yrityksiä saavuttamasta täyttä potentiaaliaan. Liiketoiminnan suorituskykyä kuvaavia mittareita viedään usein niin hankalalle tasolle, että niiden tulkinta jää lopulta hämärän peittoon.

TehoBI – jalosta datasi informaatioksi    

Tehotec Oy:n TehoBI-palvelu on kustannustehokas ja helposti käyttöönotettava analytiikkaratkaisu, joka skaalautuu kaikenkokoisten yritysten tarpeisiin. TehoBI:n avulla voit keskittää yrityksesi raportoinnin samalle MS Power BI -alustalle, jonka visuaaliset raportit mahdollistavat nopean tilannekuvan hahmottamisen ja tekevät päätöksentekoprosessista intuitiivisen.

Yksi TehoBI:n vahvuuksista on eri tietojärjestelmien tuottaman datan integrointi samalle alustalle, joka tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden ”rikastaa” tietyn järjestelmän informaatiota toisella ja rinnakkaisanalysoida keskeisiä tunnuslukuja samalla raportilla. Tämä voi johtaa aivan uudenlaisiin oivalluksiin liiketoiminnan eri osa-alueiden relaatioista, pullonkauloista ja tuotannon tehostamisen keinovalikoimasta.

Esimerkiksi Tehotecin HitScan-koneseurantadatan rikastaminen yrityksen ERP-järjestelmästä saatavilla tuotannon tehokkuus- ja laatuluvuilla mahdollistaa tuotantokoneiden kokonaistehokkuutta kuvaavan OEE-lukeman (Overall Equipment Effectiveness) laskennan, joka on faktatietoon perustuva indeksiarvo tuotantolinjojen tehokkuudesta. TehoBI sisältää valmiin rajapinnan Hitscan-koneseurantadataan ja palveluun kuuluu integraatioiden luominen muihin tarvittaviin tietojärjestelmiin.

Toiminnan läpinäkyvyyden vaikutukset    

Yrityksen liiketoimintadatan jalostaminen koko organisaatiolle jaettavaksi selkeäksi informaatioksi ja mittareiksi tekee toiminnasta läpinäkyvää ja lisää konsensusta kehitystarpeille. Analytiikan tuonti osaksi koko henkilöstön päivittäisiä työnkulkuja edesauttaa asenteiden ja arvojen muuttumisen kohti dataohjattua toimintakulttuuria.

Henkilöstön nähdessä konkreettisesti työnsä tehokkuuden ja kehityksen on luonnollista, että omaan tekemiseen kiinnitetään huomiota ja toimintatapoja kehitetään tehokkaampaan suuntaan. Tavoiteltava tilanne voisi olla sellainen, jossa jokainen työntekijä voi datan perusteella ohjata työtään, ennakoida tulevaa ja reagoida vastaan tuleviin tilanteisiin. Kun tietoon perustuva päätöksenteko on jalkautettu kaikille organisaatiotasoille, on datalla maksimaalinen potentiaali tuottaa lisäarvoa yrityksellesi.

 

Tehotec haluaa tehdä asiakkaidensa liiketoiminnan dataohjauksesta mahdollisimman vaivatonta ja kustannustehokasta. Ota yhteyttä niin keskustellaan, mikä olisi paras ratkaisu yrityksenne BI-analytiikan kehittämiseksi!

Yhteistyöterveisin, 

Jussi Kotilahti, BI-analyytikko

jussi.kotilahti@www.tehotec.fi

040 7709876

Scroll to Top