Referenssi

Kaskea Group Oy

Laatukilpi Oy ja Härmän CNC-koneistus Oy yhdistyivät 30.11.2020 yhden yrityksen – Kaskea Groupin – alle. Muutoksen taustalla oli vahva halumme kasvaa ja usko positiivisiin tulevaisuuden näkymiin. Suurempana yrityksenä meillä on nyt paremmat mahdollisuudet tehdä kasvu mahdolliseksi.

Kaskea Groupissa yhdistyy vuosikymmenten vahva osaaminen, pitkään hioutuneet parhaat käytännöt, mutta samalla myös uusin osaaminen ja usean alan huippuasiantuntemus.

Nimemme Kaskea Group pohjaa vanhaan suomalaiseen kaskeamisen kulttuuriin – teemme tilaa uudelle kasvulle, kehitykselle ja tulevaisuudelle. Teema näkyy myös visuaalisessa ilmeessämme, joka heijastelee tulen eri sävyjä ja viestii dynamiikkaa sekä vahvaa eteenpäin vievää voimaa. Samalla ilme muistuttaa yrityksemme yhteisistä teemoista: liikennemerkeistä, pysäköinnin merkistöstä sekä konepajan kipinöistä.

Sloganillamme Parhaat ratkaisut tehdään yhdessä, viestimme sitä, mitä Kaskea Group on, ja mitä haluamme sen olevan myös tulevaisuudessa. Yhdistämällä voimamme, saamme aikaan enemmän. Yhden yrityksen alla tarjoamme monipuolisempia palveluja ja kokonaisratkaisuja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Liiketoiminta-alueemme Kaskea Traffic, Kaskea Machinery ja Kaskea Parking täydentävät ja tasapainottavat toisiaan. Myös henkilöstöllemme voimme tarjota entistä dynaamisemman työpaikan, jossa on mahdollista laajentaa osaamistaan, kasvaa uusiin rooleihin ja uudistua alan etulinjassa. Lue lisää https://www.kaskea.fi

Scroll to Top