HelaPaint Oy

HelaPaint pulverimaalaamo hankki Tehotecin HitScan koneseurantapalvelun parantaakseen tuotannon tehokkuutta ja seuraamaan käyttöasteiden kehitystä. HitScan koneseurantapalvelun avulla pystyimme parantamaan tuotantolinjan tehokkuutta ja tunnistamaan pullonkaulat nopeasti. Tarjouksen ja asennuksen saaminen oli helppoa ja asennuskin sujui muutamassa tunnissa. Hyödyiksi lukeutuivat tehokkuuden lisääntyminen, tuotannon laadun parantuminen ja vähentyneet seisokit tuotantolinjalla. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä Tehotecin muilla tiedolla johtamisen palveluilla.

Antero Perkiö, Hankinta ja logistiikka, HelaPaint Oy

Pulverimaalausta tehokkaasti ja laadullisesti!

HelaPaint Oy on vuonna 2023 perustettu jauhemaalaukseen erikoistunut pintakäsittely-yritys Lapualla hyvien kulkuyhteyksien varrella. Logistiikkaa hoitaa useampi kuljetusyritys.

Jauhemaalauksen li­säk­si olem­me val­mii­ta hoi­ta­maan koko tuo­tan­to­pro­ses­sin pin­ta­kä­sit­te­lys­tä lo­gis­tiik­kaan. Myös mah­dol­li­set pie­ni­muo­toi­set ko­koon­pa­not tar­vit­taes­sa!

Käytössämme on kaksi pintakäsittelylinjaa. Manuaalilinjalla pystymme pintakäsittelemään isommat kappaleet kone ja laitevalmistajille. Automaattilinja on tehokas julkisivu ja muiden ohutlevytuotteiden pintakäsittelyssä.

Olem­me eh­dot­to­man luo­tet­ta­va kump­pa­ni. Kas­vam­me ja ke­hi­tym­me yh­des­sä asiak­kai­dem­me kans­sa pa­nos­ta­mal­la hei­dän tar­pei­siin­sa ja toi­vei­siin­sa kai­kin mah­dol­li­sin kei­noin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

www.helapaint.fi

Scroll to Top