Tiedon keruu

Tiedolla johtaminen ja kehittäminen on tätä päivää. Ajantasaisen tiedon hyödyt näkyvät viikkopalavereissa, kun mietitään resursseja ja kapasiteettia. Koneiden ja laitteiden kuormitusasteita voi seurata reaaliaikaisesti ja tehdä päätöksiä resurssien jakamisesta yksiköiden, vuorojen tai solujen välillä. Faktapohjaisen tuotantotiedon hyödyntäminen on myös kannattavien koneinvestointien tae.

HitScan koneseuranta

Koneiden käyttöaikaseuranta on erittäin tärkeää erityisesti yrityksille, jotka käyttävät suuria määriä erilaisia koneita ja laitteita päivittäin. Se auttaa yrityksiä parantamaan tuottavuutta ja hallitsemaan kustannuksia sekä lisäämään koneiden käyttöikää ja vähentämään häiriöitä ja vikoja.

Hitscan tiedonkeruulaitteet asennetaan konei­siin, niiden välittämän datan oikeellisuus varmistetaan ja tämän jälkeen palvelu on valmis käytettäväksi. Asiakkaan toimipisteessä Hitscan-laitteisto rakentaa itsenäisesti yksiköiden välille tiedonsiirtoverkon. Kerätty tieto väli­tetään HitScan-palveluun tietoturvallisesti mobiiliverkon välityksellä

Raportointi

HitScan palvelun visuaalisista perusraporteista yritysjohto pystyy seuraamaan tuotannon tehokkuutta tunneittain, päivittäin, kuukausittain tai jopa vuosittain. Raportteja voidaan tarkastella tuotantoyksikkö-, koneryhmä- tai konekohtaisesti.

Kun koneseurantadataan liitetään tiedot myös keskeytysten syistä, saadaan huomattavasti kattavampi kuva tuotannosta ja sen pullonkauloista. Syykoodi toiminnallisuus on HitScan-palvelussa vakiona. Konedataa voidaan lisäksi rikastaa esim. tuomalla rajapinnan avulla yrityksen ERP-tietoja samalle Power BI-alustalle, jossa tietojen koonti ja analysointi on nopeaa ja kustannustehokasta.

Kiinnostuitko?

Oletko kiinnostunut tehostamaan omia tuotantoprosesseja tai
haluatko maksuttoman esittelyn Hitscan-palvelusta?

Scroll to Top