Tiedon keruu

Tiedolla johtaminen ja kehittäminen on tätä päivää. Reaaliaikaisen tiedon hyödyt näkyvät viikkopalavereissa, kun mietitään resursseja ja kapasiteettia. Koneiden ja laitteiden kuormitusasteita voi seurata reaaliaikaisesti ja tehdä päätöksiä resurssien jakamisesta yksiköiden, vuorojen tai solujen välillä. Reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen on myös kannattavien koneinvestointien tae.

Koneiden käyttöaikaseuranta on erittäin tärkeää erityisesti yrityksille, jotka käyttävät suuria määriä erilaisia koneita ja laitteita päivittäin. Se auttaa yrityksiä parantamaan tuottavuutta ja vähentämään kustannuksia sekä lisäämään koneiden käyttöikää ja vähentämään häiriöitä ja vikoja.

HitScan koneseuranta

Tuotantokoneiden seurannasta kannattaa lähteä liikkeelle. Käyttöaikaseurannan asennus on nopeaa. Asennukseen ei tarvita erillisiä johtoja, järjestelmä on täysin langaton.

Sensorit voidaan kiinnittää koneeseen esimerkiksi sensorissa olevalla tarralla. Sensorimme tunnistavat erilaisia signaaleja, kuten esimerkiksi liike-energiaa, lämpöä, magneettikenttää tai tärinää.

Konekohtaisesti laitteen asennukseen kuluu aikaa vain 5-15 minuuttiin, jonka jälkeen kone on välittömästi tuotannon käytettävissä. normaaliin tapaan.

 

Raportointi

HitScan palvelun visuaalisista perusraporteista yritysjohto pystyy seuraamaan tuotannon tehokkuutta tunneittain, päivittäin, kuukausittain tai jopa vuosittain. Raportteja voidaan tarkastella koneryhmäkohtaisesti sekä konekohtaisesti.

Kun konedataan liitetään tiedot esim. keskeytysten syistä, saadaankin jo huomattavasti kattavampi kuva tuotannosta ja sen pullonkauloista. Nämä ominaisuudet ovat palvelussa vakiona. Lisäksi rajapintojen avulla koneseurantadataa voidaan jalostaa esim. Microsoftin Power BI-sovelluksella erittäin kustannustehokkaasti.

 

Kiinnostuitko?

Oletko kiinnostunut tehostamaan omia tuotantoprosesseja tai
haluatko maksuttoman esittelyn Hitscan-palvelusta?

Scroll to Top