Tiedon jalostus

TehoBI – Muuta data oivalluksiksi

 

Nykyajan liiketoimintaympäristössä data on arvokas voimavara. Yritykset keräävät päivittäin valtavan määrän dataa, mutta sen todellinen lisäarvo tulee esille vain, jos data saadaan ”jalostettua” helposti ymmärrettäväksi informaatioksi, joka ohjaa organisaation päätöksentekoa. TehoBI-analytiikkapalvelu kokoaa kaiken tarvittavan datan yrityksen eri tietojärjestelmistä samalle MS Power BI-alustalle, jossa sen hallinta, analysointi ja jakaminen on nopeaa ja vaivatonta. TehoBI auttaa ymmärtämään liiketoimintasi tunnuslukuja paremmin, tehostamaan päätöksentekoa ja keskittymään oikeiden asioiden kehittämiseen oikealla tavalla. 

Miksi valita TehoBI?

 
TehoBI-palvelu tarjoaa yrityksellesi monipuolisia etuja liittyen esimerkiksi tiedon keräämiseen, tallentamiseen, analysointiin ja jakamiseen:
 
1. Integroidut tietolähteet: TehoBI kokoaa useiden eri tietolähteiden, kuten koneseurantadatan ja ERP-järjestelmien tiedot samalle alustalle yhtenäiseksi tietojoukoksi.
 
2. Keskitetty raportointi: TehoBI luo kaikki päätöksentekoon tarvittavat raportit yhteen paikkaan, jossa niiden automaattinen päivitys, analysointi ja joustava jakaminen eri organisaatiotasoille on nopeaa ja suoraviivaista.
 
3. Selkeä käyttöliittymä: TehoBI:n raportit ovat helppokäyttöisiä, visuaalisia ja täysin muokattavissa käyttötarpeen mukaan. Haluttujen suorituskykymittareiden dynaaminen esitys onnistuu kirjaimellisesti käden käänteessä.
 
4. Reaaliaikainen tilannekuva: TehoBI tuottaa jopa 48 kertaa/vrk päivittyvän raporttikokonaisuuden yrityksen toiminnan tilasta. Tämä mahdollistaa ajantasaisen päätöksenteon ja nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin.
 
5. Resurssien hallinta: TehoBI säästää heti käyttöönotettaessa yrityksenne resursseja, koska työaika ei kulu kuormittavaan tiedon etsintään, yhdistelyyn ja eri tietojärjestelmien ylläpitoon. Tiedolla johtamisen pitkän aikavälin edut saavutetaan hyödyntämällä raportoinnin tuottamaa faktatietoa liiketoiminnan kehittämisessä.

Tietojen yhdistämisen voima

Koneiden käyttöaikatietojen mittaus ja esilletuonti herättää organisaatiossa usein monia kysymyksiä. Mistä johtuu koneidemme tai tuotantolinjojemme nykyinen käyttöaste ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa? Kuinka kokonaisuus saadaan toimimaan tehokkaammin ja parhaat tulokset käytössä olevista resursseista?

TehoBI-palvelun suunnitelmallinen käyttöönotto on ratkaisu näiden kysymysten selvittämiseen. Tuotantotiedon rikastaminen yrityksenne muilla tärkeillä tunnusluvuilla voi johtaa aivan uudenlaisiin oivalluksiin liiketoiminnan eri osa-alueiden relaatioista, pullonkauloista ja tuotannon tehostamisen keinovalikoimasta. TehoBI sisältää valmiin rajapinnan Hitscan-koneseurantadataan ja palveluun kuuluu integraatioiden luominen muihin tarvittaviin tietojärjestelmiin.

TehoBI pähkinänkuoressa

TehoBI on nopeasti käyttöönotettava ja helposti lähestyttävä analytiikkapalvelu päivittäisjohtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Sen käyttö ei kuormita organisaatiotasi lainkaan, ainoastaan haastaa kehittämään liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti.

TehoBI:n avulla saavutat parempia tuloksia, tehostat prosesseja ja teet tietoon perustuvia päätöksiä luotettavasti.

Kiinnostuitko?

Oletko kiinnostunut tehostamaan omia tuotantoprosesseja tai
haluatko maksuttoman esittelyn Hitscan-palvelusta?

Scroll to Top