Tiedon jalostus

Reaaliaikaisen datan kerääminen ja visuaalinen näyttäminen herättää organisaatiossa paljon kysymyksiä. Mistä johtuu koneidemme tai tuotantolinjojemme nykyinen käyttöaste ja kuinka siihen voidaan vaikuttaa. Kuinka kokonaisuus saadaan toimimaan tehokkaammin ja parhaat tulokset käytössä olevista resursseista. Power Bi:n käyttöönotto suunnitelmallisesti yrityksissä auttaa lisäämään ymmärrystä kehittää oikeita asioita oikein. Power Bi:lle koneseuranta data ja yrityksen erp tieto yhdistettynä on nykypäivää tiedolla johtamisesta ja kehittämisestä. Power BI:n työkaluvalikoimista löytyvät tarkemmat analysointityökalut, joilla pyritään erityisesti helpottamaan ja nopeuttamaan esimiesten ja johdon päätöksentekoa.

Power BI on Microsoftin kehittämä liiketoiminta (BI) -työkalu, joka mahdollistaa tietojen analysoinnin, visualisoinnin ja jakamisen organisaation eri tasoilla. Tässä muutamia hyötyjä, joita Power BI voi tarjota organisaatiolle: 

Yhdistää useita tietolähteitä: Power BI mahdollistaa useiden eri tietolähteiden, kuten tietokantojen, pilvipalveluiden ja tiedostojen, yhdistämisen yhdeksi tietojoukoksi. Helppo käyttöliittymä: Power BI:n käyttöliittymä on helppokäyttöinen ja tietojen visualisointi onnistuu muutamalla hiiren klikkauksella. Reaaliaikainen tietojen päivitys: Power BI mahdollistaa reaaliaikaisen tiedon päivittämisen, jolloin organisaation päätöksentekijät voivat seurata toiminnan kehittymistä ja tehdä nopeita päätöksiä. Joustava raportointi: Power BI mahdollistaa joustavan raportoinnin, jolloin organisaation eri tasoilla olevat henkilöt voivat luoda omia raporttejaan ja käyttää tietoa omiin tarpeisiinsa. Jakaminen organisaation sisällä: Power BI mahdollistaa tietojen jakamisen organisaation sisällä, jolloin organisaation eri tasojen henkilöt saavat helposti käyttöönsä tarvitsemansa tiedot. Turvallisuus: Power BI tarjoaa tietoturvaominaisuuksia, joiden avulla organisaatio voi varmistaa tietojen luottamuksellisuuden ja suojata tietoja luvattomalta käytöltä.

Näiden hyötyjen avulla organisaatiot voivat hyödyntää Power BI:ta tiedonhallinnassa ja tehostaa päätöksentekoa.

 

Tiedon jalostaminen

Yritysten tietojärjestelmät tuottavat nykyään valtavan määrän dataa, eikä se ole ainakaan vähenemään päin. Teollisuus 4.0:n yksi osa-alue on tiedon hallintaan liittyvät järjestelmät, tietovarastot, Big data sekä sen datan analysointi.

Datalla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä, jos se ei ole ihmiselle ymmärrettävässä muodossa. Jos valtavasta massasta ei erotella niitä asioita, joilla on oikeasti merkitystä, se on vain dataa, ei tietoa. Eikä sekään vielä riitä: jonkun täytyy lukea raportit sekä pystyä tulkitsemaan niitä, mielellään oikein, ja tekemään niiden pohjalta johtopäätöksiä sekä toimia niiden mukaisesti.

Eri tietolähteiden yhdistäminen

Ennakoiva analyysi on jo paljon sivistyneempää teknologiaa. Siinä voidaan käyttää mm. tekoälyratkaisuja apuna ennustamiseen mitä ehkä on tapahtumassa mitatun datan perusteella. Tällaisia voivat olla esim. koneistusparametreistä tehtävä työkalun eliniän ennustaminen.

Ohjaileva analytiikka onkin jo vaikea laji. Siinä analyysijärjestelmien pitäisi olla oppivia, että ne pystyisivät antamaan käyttäjälle toimenpideohjeita.

Monia analytiikan tasoja kuitenkin yhdistää se, että dataa tulee monista eri lähteistä.

Kiinnostuitko?

Oletko kiinnostunut tehostamaan omia tuotantoprosesseja tai
haluatko maksuttoman esittelyn Hitscan-palvelusta?

Scroll to Top