Tiedon jakelu

Informaatiota jaetaan nykyään joka kanavalla, ehkä liiaksikin asti. Minkälainen informaatio on tarpeellista missäkin yhteydessä on aina tapauskohtaista. Yrityksen sisäisen viestinnän onnistunut kohdentaminen ja automatisoitu jakaminen eri organisaatiotasoille muodostaa ideaalitapauksessa koko henkilöstölle ajantasaisen tilannekuvan yrityksen toiminnasta. Kun omaa työnkuvaa koskevat tunnusluvut ovat tarkoituksenmukaisesti raportoituna esillä, vähentää se epätietoisuutta yksilön roolista kokonaisuudessa, vahvistaa yhdessä tekemisen henkeä ja luo konsensusta toiminnan mahdollisille kehitystarpeille.

iDiD infonäyttöjärjestelmä

iDiD digital signage on kosketus- ja infonäyttöjen esityssisältöjen hallintaan, julkaisemiseen ja muokkaamiseen tarkoitettu ohjelmisto ja verkkopalvelu (SaaS).

Näyttöjen toistinkoneet varustetaan toistinohjelmistolla, joka noutaa sisällöt palvelimelta ja huolehtii niiden esittämisestä näytöllä. Esityssisällön hallinta tapahtuu verkkoselaimella hallintapalvelun avulla.

Esityssisältöjen tekemiseen ei tarvita erillisten ohjelmistojen asentamista. Ohjelmiston käyttö on mahdollista myös matkapuhelimen selaimella tai mobiililla tabletti-tietokoneella.

Tiedon jakamisen merkitys

Datan muuttaminen visuaaliseen muotoon auttaa ymmärtämään toiminnan trendejä ja kehitystarpeita nopeasti. Visuaalisten käyttöliittymien takana on aina olemassa tietokanta, jonne data kerääntyy. Käyttöliittymään tuodaan halutut tiedot tietokannoista ja näin saadaan oleellinen tieto visuaalisesti nähtäville.

Yrityksen henkilöstö näkee työnsä tulokset reaaliaikaisesti oikeaa tietoa jaettaessa. Henkilöstön nähdessä konkreettisesti työnsä tehokkuuden ja kehityksen on luonnollista, että omaan tekemiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja toimintatapoja kehitetään tehokkaampaan suuntaan.

Kiinnostuitko?

Oletko kiinnostunut tehostamaan omia tuotantoprosesseja tai
haluatko maksuttoman esittelyn Hitscan-palvelusta?

Scroll to Top