Miten tuotantokoneiden seuranta tehostaa liiketoimintaasi?

Valmistavan teollisuuden haasteet

Nykyajan teollisuusympäristössä kilpailu on kovempaa kuin koskaan ennen. Yritykset etsivät jatkuvasti tapoja tehostaa toimintaansa, vähentää kustannuksia ja parantaa tuottavuutta. Myös asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja kestävän kehityksen velvoitteet asettavat yrityksille painetta kehittää jatkuvasti toimintaansa.

Tuotantokoneiden luotettava ja tehokas seuranta nousee avainasemaan pyrittäessä liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Koneiden käyttöasteiden yhdenmukainen ja kattava seuranta on usein kuitenkin haasteellista johtuen mm. koneiden merkkikohtaisista ja yksilöllisistä järjestelmistä. Faktatiedon puuttuminen koneiden käyttöasteista voi aiheuttaa paljon päänvaivaa yritysjohdolle: Ennakoimattomat koneviat, tuotantoprosessien tehottomuus, korkeat käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä kyvyttömyys reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin.

Näiden haasteiden voittaminen vaatii syvällistä ymmärrystä laitteiston suorituskyvystä ja sen vaikutuksesta tuotantoprosessiin. Esimerkiksi tietyn koneen korkea käyttöaste voi olla merkki siitä, että koneen kapasiteetti ei riitä. Silloin koneelle pitäisi lisätä työvuoroja, ehkä kone täytyy vaihtaa tehokkaampaan tai hankkia lisää koneita kyseiselle työvaiheelle.

HitScan – Vaivatonta koneseurantaa

Tehotecin HitScan-koneseurantapalvelulla hahmotat nopeasti tuotantosi todellisen tehokkuuden ja pääset porautumaan juurisyihin, jotka siihen vaikuttavat. HitScan on kustannustehokas ja helposti budjetoitava kk-hinnoiteltu palvelu, jonka takaisinmaksuaika (ROI) on vain joitakin viikkoja perustuen koneseurannan avulla saavutettuun tuotannon tehokkuuden kasvuun. HitScanin nopeasti asennettava langaton mittausjärjestelmä on riippumaton toimialasta ja konemerkistä eikä kuormita asiakasyrityksen sisäisiä järjestelmiä millään tavalla. HitScan-palvelu skaalautuu yhden koneen seurannasta aina useiden toimipisteiden ympäristöihin.

HitScan-palvelu vastaa valmistavan teollisuuden suurimpiin haasteisiin tarjoamalla monia luotettavan koneseurannan etuja:

  • Tuotannon läpinäkyvyys: Koneseuranta tuo konkreettisesti näkyviin koneiden käyttöasteet ja muut tuotantotiedot. Kokonaiskuvan hahmottaminen on tällöin nopeaa ja kehitystarpeiden tunnistaminen intuitiivista.
  • Prosessien ja resurssien optimointi: Parantaa tuotannon suunnittelua, prosessien tehokkuutta ja vähentää esimerkiksi hävikkiaikoja tuotannossa.
  • Reaaliaikainen tieto: Mahdollistaa ajantasaiset päätökset ja muutokset tuotantoprosesseihin tarvittaessa.
  • Kustannussäästöt: Vähentää turhia ylläpitokustannuksia ja optimoi energiankulutusta.
  • Ennakoiva ylläpito: Vähentää koneiden ennakoimattomia seisokkeja ja pidentää niiden käyttöikää.
  • Päätöksenteon tuki: Koneseurannan avulla saat täsmällistä tietoa mm. investointihankkeiden tueksi jo ennen kuin ne ovat ajankohtaisia.
  • Työn sujuvuus ja motivaatio: Koneseurannan avulla voidaan löytää yksittäisiä työtä häiritseviä tekijöitä ja puuttua niihin. Lisäksi työn tulosten visuaalisella esille tuonnilla on usein motivoiva vaikutus koko henkilöstöön.

Koneseuranta tuottaa tulosta

Yritykset, jotka ovat systemaattisesti ottaneet käyttöön tuotantokoneiden seurantajärjestelmän, raportoivat merkittäviä parannuksia toiminnassaan. Esimerkiksi tuotantokatkosten väheneminen ja tehokkaampi resurssien käyttö ovat johtaneet suoraan alhaisempiin tuotantokustannuksiin ja parempaan kilpailukykyyn. Kyky reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin ja parantunut asiakastyytyväisyys ovat myös vahvistaneet koneseurantaa hyödyntävien yritysten markkina-asemaa. Asiakastyytyväisyyden parantuminen johtuu osittain siitä, että tuotteiden laatu on tasaisempaa ja toimitusajat lyhenevät, kun tuotantoprosessit ovat tehokkaampia ja ennakoitavampia.

Tuotantotoiminnan ymmärtäminen faktapohjaisen tiedon avulla auttaa yritysjohtoa tekemään perusteltuja päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi. Valmistavassa teollisuudessa resurssien optimoinnilla päästään keskimäärin 5–10 % tuotannon tehokkuuden nousuun kiinteiden kulujen kasvamatta. Tämä tuo pääsääntöisesti 20–50 % liiketuloksen nousun. Tuotantodatan kerääminen ja analysointi tuottaa myös arvokasta tietoa jatkuvaan parantamiseen ja innovaatioihin. Tämä mahdollistaa yrityksille uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämisen nopeammin ja kustannustehokkaammin, pitäen ne askeleen edellä kilpailijoitaan.

Ota yhteyttä niin keskustellaan, miten HitScan-palvelu voisi tehostaa yrityksenne toimintaa!

Yhteistyöterveisin, 

Jussi Kotilahti, BI-analyytikko

jussi.kotilahti@www.tehotec.fi

040 7709876

Scroll to Top