Raportointi

HitScan koneiden käyttöaikaseurantapalvelu ratkaisee yhdellä kertaa valmistavan teollisuuden kolme keskeistä haastetta; tuotannon läpinäkyvyyden, toiminnan automaatioasteen kasvattamisen sekä käyttöpääomainvestointien ja resurssien tarkemman kohdentamisen. Tuotantokoneiston toiminnan ymmärtäminen faktapohjaisen tiedon avulla mahdollistaa yritysjohdolta tarkemmat päätökset niin käyttöpääomainvestointien, kuin henkilöresurssien kohdistamisen osalta. Valmistavassa teollisuudessa resurssien optimoinnilla kyetään keskimäärin 5-10% tehokkuuden nostoon kiinteiden kulujen kasvamatta, tämä tehostuminen tuo pääsääntöisesti 20-50% liiketuloksen nousun.

Pilvipohjainen sovellus datan esittämiseen

HitScan palvelun visuaalisista perusraporteista yritysjohto pystyy seuraamaan tuotannon tehokkuutta tunneittain, päivittäin, kuukausittain tai jopa vuosittain. Raportteja voidaan tarkastella koneryhmäkohtaisesti sekä konekohtaisesti.

Visuaalinen datan esitysmuoto mahdollistaa nopean ymmärryksen tuotannon koneiden käyttöasteista. Erilaiset raporttipohjat soveltuvat sellaisenaan yritysten perustoimintojen mittaamiseen. Power BI on järkevä työkalu yrityksen tarkempaan kittaamiseen, jolloin HitScanin tuottama data voidaan yhdistää yrityksen erp dataan.

Infonäyttötekniikat

HitScan palvelussa on valmiina omat infonäytöpohjat, joita voidaan tehdä eri koneile taikka koneryhmille. Tämä infonäyttö voidaan jakaa suoraan yrityksen infonäyttöjärjestelmiin automaattisesti. Kauttamme on myös saatavilla infonäyttöjärjestelmät.

Kiinnostuitko?

Oletko kiinnostunut tehostamaan omia tuotantoprosesseja tai
haluatko maksuttoman esittelyn Hitscan-palvelusta?

Scroll to Top