HitScan

HitScan – koneiden ja laitteiden käyttöasteseurannan avulla on helppoa ja kustannustehokasta aloittaa digitaalinen tuotannonseuranta ja ymmärtää sen tuomat hyödyt ja kehitysmahdollisuudet. KK-hinnoitellun palvelun takaisinmaksuaika (ROI) on vain joitakin viikkoja perustuen saavutettuun tuotannon tehokkuuden kasvuun. HitScanin nopeasti asennettava langaton mittausjärjestelmä on riippumaton toimialasta ja konetyypistä ja palvelu skaalautuu yksittäisen koneen seurannasta aina useiden toimipisteiden ympäristöihin.

Luotettava, reaaliaikainen koneseuranta

HitScan on markkinoiden monipuolisin koneseurannan ratkaisu soveltuen erinomaisesti mm. metalli-, puu-, muovi- ja elintarviketeollisuuden käyttötarpeisiin. Dataa voidaan kerätä esimerkiksi koneiden käyttöasteista, kappalemääristä tai vaikka maalatusta pinta-alasta.

HitScan-koneseuranta vastaa valmistavan teollisuuden suurimpiin haasteisiin tehden tuotannosta läpinäkyvää, automatisoiden toimintoja sekä mahdollistaen investointien ja resurssien tehokkaamman kohdentamisen.

Palvelua hallinnoidaan selainpohjaisen käyttöliittymän kautta, johon luodaan asiakaskohtainen rakenne toimipisteiden, koneryhmien ja koneiden mukaan. Visuaaliset raportit mahdollistavat nopean tilannekuvan hahmottamisen koneiden käyttöasteista valitulla tarkastelujaksolla, auttaen näin yritysjohtoa tekemään parempia tuotannollisia päätöksiä.

Langaton ja innovatiivinen mittausteknologia

HitScan-järjestelmän mittaussensorit eivät vaadi sähköistä kytkentää tai ulkoista virtalähdettä. Koneisiin asennettavat tarrakiinnitteiset sensorit muodostavat keskenään langattoman verkon, joka tarjoaa luotettavan tiedonsiirron myös haastavissa teollisuusympäristöissä.

Mittaussensorit tunnistavat erilaisia signaaleja, kuten esimerkiksi liike-energiaa, lämpöä, magneettikenttää tai tärinää. Mittausteknologian käytölle ei ole maantieteellisiä rajoitteita ja sitä voidaan hyödyntää myös liikkuvissa kohteissa.

HitScan-palvelun mittausjärjestelmän asennus on erittäin nopeaa, eikä sido yrityksen omia resursseja käytännössä lainkaan. Isommankin tuotantoyksikön asennukset hoituvat normaalisti yhden työpäivän aikana.

Kehittynyt syykoodien kirjaus ja seuranta

Kun koneiden käyttödataan liitetään tiedot myös konekatkojen syistä, saadaan huomattavasti kattavampi kuva tuotannon virtauksesta ja sen pullonkauloista. Syykoodi toiminnallisuus on HitScan-palvelussa vakiona. Asiakasyritys saa vapaasti määrittää syykoodit omille koneilleen ja perusasetukset niiden hallitsemiseen.

Syykoodien kirjaamiseen paras ratkaisu on Tehotecin tarjoama syykoodilaite, jolla syykoodin syöttäminen on koneen operaattorille nopeaa ja vaivatonta paikan päällä tuotannossa. Syykoodin syöttäminen onnistuu myös HitScan-käyttöliittymässä jälkikäteen. Syykoodilaitteistoon voidaan yhdistää myös valomajakka, joka osoittaa merkkivalolla koneen pysähtyneen ja mahdollisen syykoodin kirjaamistarpeen.

HitScan kunnossapitoalusta

HitScan-kunnossapito on huoltoalusta yrityksen koneiden kunnon seurantaan, ennakointiin ja raportointiin, jolla voit organisoida kiireelliset huoltokutsut, aikatauluttaa määräaikaishuollot ja raportoida huoltotoimenpiteisiin mennyttä aikaa ja kustannuksia. Koneseurannan tapaan myös HitScan kunnossapito on ulkoisessa pilvipalvelussa toimiva järjestelmä, joka ei kuormita asiakasyrityksen omia järjestelmiä.

Hyvin ja suunnitelmallisesti huolletut koneet ovat tehokkaan tuotannon kulmakiviä. Kriittisen tuotantokoneen yllättävä hajoaminen kesken kiireisimmän työkuorman voi aiheuttaa yritykselle merkittäviä tulonmenetyksiä.

HitScan kunnossapito soveltuu koneiden ja laitteiden huoltoseurannan lisäksi myös moneen muuhun käyttötarkoitukseen, esimerkiksi yrityksen toimitilojen tai muiden kiinteistöjen olosuhdeseurantaan. Tällöin voidaan seurata mm. kosteutta, lämpötilaa, ilmanpainetta ja tilan käyttöastetta. Seurannan avulla voidaan näin optimoida myös työolosuhteita tai vaikka kiinteistöjen energiankulutusta.

Haluatko kuulla lisää HitScan-koneseurannasta?

Ota meihin yhteyttä, niin tutustutaan HitScanin monipuolisiin mahdollisuuksiin ja siihen, miten juuri sinun yrityksesi tuotantoprosesseja voitaisiin tehostaa. Esittely on maksuton eikä sido mihinkään.

Scroll to Top