Uncategorized @fi

Miten keskitetty BI-analytiikka kehittää liiketoimintaasi?

Datan rooli kasvussa Modernissa liiketoiminnassa, jossa tietomäärät kasvavat eksponentiaalisesti, on datasta muodostunut yhä arvokkaampi voimavara yrityksille. Sen hyödyntäminen strategisessa päätöksenteossa voi olla ratkaiseva tekijä menestyksen ja kilpailuedun saavuttamisessa.   Monet yritykset kohtaavat haasteita datan hyödyntämisessä. Tiedon sirpaleisuus eri järjestelmissä, tiedon laadun vaihtelut ja puutteelliset analytiikkavalmiudet ovat yleisiä ongelmia. Lisäksi järjestelmien lukumäärän ja datan kasvaessa sen […]

Miten keskitetty BI-analytiikka kehittää liiketoimintaasi? Read More »

Miten tuotantokoneiden seuranta tehostaa liiketoimintaasi?

Valmistavan teollisuuden haasteet Nykyajan teollisuusympäristössä kilpailu on kovempaa kuin koskaan ennen. Yritykset etsivät jatkuvasti tapoja tehostaa toimintaansa, vähentää kustannuksia ja parantaa tuottavuutta. Myös asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja kestävän kehityksen velvoitteet asettavat yrityksille painetta kehittää jatkuvasti toimintaansa. Tuotantokoneiden luotettava ja tehokas seuranta nousee avainasemaan pyrittäessä liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Koneiden käyttöasteiden yhdenmukainen ja kattava seuranta on usein kuitenkin

Miten tuotantokoneiden seuranta tehostaa liiketoimintaasi? Read More »

TehoBI – Työkalusi dataohjattuun liiketoiminnan kehitykseen

Tieto lisää kilpailukykyä    Tiedolla johtamisesta on tullut ”uusi normaali” nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä. Yritykset kaikkialla maailmassa pyrkivät kehittämään liiketoimintaansa, tehostamaan operatiivista tehokkuuttaan ja parantamaan päätöksentekoa datan avulla. Tavoitteena on rakentaa tiedolla johtamisen toimintakulttuuri, jossa päätöksenteko perustuu objektiiviseen ja luotettavaan dataan, joka on koko organisaation hyödynnettävissä. Tiedolla johtamisen haasteena yrityksissä on usein systemaattisuuden puute kerättävän datan hyödyntämisessä. Tiedon

TehoBI – Työkalusi dataohjattuun liiketoiminnan kehitykseen Read More »

Tiedolla johtamisen vallankumous

Teollisuus 4.0 – ”Teollisuuden neljäs vallankumous” tarkoittaa 2000-luvulla käynnistynyttä aikakautta, jossa perinteisen teollisuustoiminnan voimakas digitalisoituminen nostaa tuotannon- ja koko toimitusketjun ohjauksen teknologiset mahdollisuudet ennennäkemättömälle tasolle. Teollisuus 4.0:lle tunnusomaisia konsepteja ovat kyberfyysiset järjestelmät ja esineiden internet (IoT) sekä koneoppimisen ja reaaliaikaisen datan hyödyntäminen. Nämä tekijät yhdistävät fyysisen tuotannon ja sen digitaalisen ohjauksen saumattomasti mahdollistaen ”älytehtaan” luomisen,

Tiedolla johtamisen vallankumous Read More »

Teollisuuden digitalisaatio osana kestävää kehitystä

Suomi on pitkään ollut vahva toimija teollisuuden alalla, ja se on edelleen merkittävä osa maan taloutta. Teollisuus on edistynyt merkittävästi digitalisaation ja teknologisen kehityksen myötä. Älykkäät koneet ja automaatio ovat mahdollistaneet tehokkaamman tuotannon sekä kilpailukyvyn kasvun. Monet yritykset investoivat vahvasti uuteen teknologiaan, mikä on auttanut parantamaan ja tehostamaan prosesseja. Tänä päivänä Suomi panostaa voimakkaasti myös

Teollisuuden digitalisaatio osana kestävää kehitystä Read More »

Tehotec mullistaa teollisuuden käyttöaikaseurannan

Tehotec mullistaa teollisuuden käyttöaikaseurannan: Uusi moduulipohjainen pilvipalvelu tarjoaa täysin tuotteistetun ratkaisun koneiden käyttöasteen seurantaan ja huoltoo Tehotec Oy tarjoaa uusia palveluita tuotantotoiminnan tehostamiseen ja resurssi- ja energiatehokkaaseen toimintaan.Pohjalainen yritys Tehotec Oy on keskittynyt tuottamaan palveluita, jotka auttavat yrityksiä tehostamaan tuotantotoimintaansa ja edistämään vastuullista resurssi- ja energiatehokasta toimintaa. Yhtiö pyrkii rakentamaan asiakkaidensa kanssa ratkaisuja, joissa tiedon

Tehotec mullistaa teollisuuden käyttöaikaseurannan Read More »

Tiedosta tehokkuus ja kehity

Tehotec Oy keskittyy tuottamaan palveluita, jotka tukevat yritysten tuotantotoiminnan tehostumista sekä tarjoaa väylän vastuulliseen resurssi- ja energiatehokkaaseen toimintaan. Tehotecin päätuote, Hitscan, hyödyntää tehokkaasti uusimpia digitalisaation menetelmiä ja tarjoaa asiakasyrityksilleen nykyaikaisen palvelukokonaisuuden koneiden ja laitteiden käyttöaikaseurantaan. Tehotec pyrkii rakentamaan yhdessä asiakkaittensa kanssa ratkaisuja, joissa tiedon tehokas hyödyntäminen ja liiketoiminnan digitalisointi ovat pääosassa. Koneseurannan ansiosta Tehotecin asiakkaat

Tiedosta tehokkuus ja kehity Read More »

Koneiden käyttöaikaseurannalla merkittäviä vaikutuksia

Koneiden käyttöaikaseurannalla on havaittu olevan merkittävä vaikutus yrityksen toiminnan tehostumisessa niin käyttöomaisuusinvestointien takaisinmaksuaikojen, kuin koko yrityksen käyttökatteen ja positiivisen liiketuloksen kehityksen osalta. Pohjalainen Tehotec Oy on tuonut syksyllä 2017 markkinoille uudenlaisen konseptin koneiden käyttöaikaseurantaan ja tiedon visualisointiin. Palvelun perusfilosofia lähtee Lean -ajattelusta, jolla pyritään minimoimaan tuottavuuden esteitä ja lyhentämään tuotantoprosessin läpimenoaikaa. Tarkka ja jatkuva ymmärrys

Koneiden käyttöaikaseurannalla merkittäviä vaikutuksia Read More »

TehoInfo – Tehokkaampaan viestintään

TehoInfo – tehokkaampaan viestintään Tehotec Oy on täydentänyt vuoden 2022 alusta palveluitaan, jotka mahdollistavat tehokkaamman ja läpinäkyvämmän toiminnan teollisuuden aloilla. Yksi uusista palveluista on TehoInfo – infonäyttöpalvelu. Informatiivinen tiedonjakelu auttaa koko organisaatiota kehittymään. Tehotec tarjoaa pilvipohjaisia infonäyttöjärjestelmiä kokonaispalveluna yritysten tarpeisiin. Teemme yhteistyötä kotimaisen IDID yrityksen kanssa. IDID infonäyttöjä on asennettu jo useisiin vaativiin kohteisiin ja

TehoInfo – Tehokkaampaan viestintään Read More »

Scroll to Top