Tiedon keruu

Tiedolla johtaminen ja kehittäminen on tätä päivää. Reaaliaikaisen tiedon hyödyt näkyvät viikkopalavereissa, kun mietitään resursseja ja kapasiteettia. Koneiden ja laitteiden kuormitusasteita voi seurata reaaliaikaisesti ja tehdä päätöksiä resurssien jakamisesta yksiköiden, vuorojen tai solujen välillä. Reaaliaikaisen tiedon hyödyntäminen on myös kannattavien koneinvestointien tae.

Datalla johtaminen

Palvelun käyttöliittymänä toimii webselain, joka voi olla niin tietokone kuin tabletti tai muu mobiililaite.

HitScan palvelun visuaalisista perusraporteista yritysjohto pystyy seuraamaan tuotannon tehokkuutta tunneittain, päivittäin, kuukausittain tai jopa vuosittain. Raportteja voidaan tarkastella koneryhmäkohtaisesti sekä konekohtaisesti.

Teollisuus 4.0

Käyttöaikaseurannan asennus on nopeaa. Asennukseen ei tarvita erillisiä johtoja, järjestelmä on täysin langaton.

Sensorit voidaan kiinnittää koneeseen esimerkiksi sensorissa olevalla tarralla. Sensorimme tunnistavat erilaisia signaaleja, kuten esimerkiksi liike-energiaa, lämpöä, magneettikenttää tai tärinää.

Konekohtaisesti laitteen asennukseen kuluu aikaa vain 5-15 minuuttiin, jonka jälkeen kone on välittömästi tuotannon käytettävissä. normaaliin tapaan.