Tiedon jakelu

Tiedon jakelu

Informaatiota jaetaan nykyään joka kanavalla, ehkä liiaksikin asti. Minkälainen informaatio on järkevää missäkin on aina tapauskohtaista. Tiedon jakaminen automaattisesti oikeisiin kanaviin visualisoituna mahdollistaa parhaiten organisaatioiden kehittämisen. Digitaalisesti kerätty data eri järjestelmistä, sekä niiden yhdistäminen esimerkiksi Power BI ratkaisuilla tuo ymmärryksen yrityksen kehitystarpeista. Samalla oikeanlainen tieto herättää aidon kiinnostuksen kehittää toimintoja.

Visuaaliset esitystavat

Datan muuttaminen visuaaliseen muotoon auttaa ymmärtämään kehityksen tai kehitystarpeet nopeasti. Visuaalisten käyttöliittymien takana on aina olemassa tietokanta, jonne data kerääntyy. Käyttöliittymään haetaan tiedot tietokannoista ja näin saadaan oleellinen tieto visuaalisesti nähtäville.

Oikeellisen tiedon jakaminen

Yrityksen henkilöstö näkee työnsä tulokset reaaliaikaisesti oikeaa tietoa jaettaessa. Henkilöstön nähdessä konkreettisesti työnsä tehokkuuden ja kehityksen on luonnollista, että omaan tekemiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja toiminatatapoja ja –malleja kehitetään tehokkaampaan suuntaan.

Infonäyttöjärjestelmät tuotantoon

Tehotec Oy on täydentänyt vuoden 2022 alusta palveluitaan, jotka mahdollistavat tehokkaamman ja läpinäkyvämmän toiminnan teollisuuden aloilla. Yksi uusista palveluista on TehoInfo – infonäyttöpalvelu. Informatiivinen tiedonjakelu auttaa koko organisaatiota kehittymään. Tehotec tarjoaa pilvipohjaisia infonäyttöjärjestelmiä kokonaispalveluna yritysten tarpeisiin. Teemme yhteistyötä kotimaisen IDID yrityksen kanssa. IDID infonäyttöjä on asennettu jo useisiin vaativiin kohteisiin ja palvelun tuki kuuluu Tehotecillä hinnoitteluun.